Thứ sáu, 20/05/2022 - 01:48|
Chúc mừng năm mới 2022 - Chúc mừng năm mới 2022 - Chúc mừng năm mới 2022
 • Lưu Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0945718867
  • Email:
   khanhnam0912@gmail.com
 • Trần Trọng Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915478089
  • Email:
   nhantranqt@gmail.com
 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên văn
  • Email:
   utsusuny@gmail.com
 • Phan Thị Mỹ Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Điện thoại:
   0918424539
  • Email:
   mytrangvtt2004@gmail.com
 • Đào Minh Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sử - Địa
  • Điện thoại:
   0988488291
  • Email:
   minhhuan197809@gmail.com
 • Phan Đình Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0985056207
  • Email:
   petthang1975@gmail.com
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0913348973
  • Email:
   subin20092010@gmail.com
 • Đào Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0985423520
  • Email:
   mylinhvtt@gmail.com
 • Trần Quốc Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Nhạc - Họa
  • Điện thoại:
   0989208951
  • Email:
   quocvan999ng@gmail.com
 • Hồ Nghĩa Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0912455292
  • Email:
   congdoanvtt1215@gmail.com
 • Nguyễn Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0909369769
  • Email:
   minhtrivtt@gmail.com
 • Võ Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392625181
  • Email:
   tamkhanhvi@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 05 : 1.837