Thứ sáu, 20/05/2022 - 01:13|
Chúc mừng năm mới 2022 - Chúc mừng năm mới 2022 - Chúc mừng năm mới 2022
 • Lưu Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0945718867
  • Email:
   khanhnam0912@gmail.com
 • Trần Trọng Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915478089
  • Email:
   nhantranqt@gmail.com
 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên văn
  • Email:
   utsusuny@gmail.com
 • Phan Thị Mỹ Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Điện thoại:
   0918424539
  • Email:
   mytrangvtt2004@gmail.com
 • Lê Văn Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - Tổ trưởng Văn phòng
 • Đào Minh Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sử - Địa
  • Điện thoại:
   0988488291
  • Email:
   minhhuan197809@gmail.com
 • Trịnh Thái Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0916985527
  • Email:
   thaisonst.1976@gmail.com
 • Cao Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn thư
  • Điện thoại:
   0974207846
  • Email:
   vanthuvtt2005@gmail.com
 • Trần Thị Bích Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0392566139
  • Email:
   bichchivtt2007@gmail.com
 • Phan Đình Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0985056207
  • Email:
   petthang1975@gmail.com
 • Trần Thị Ngọc Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Điện thoại:
   0977147339
  • Email:
   tranngoctram87@gmail.com
 • Võ Chánh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0941870247
  • Email:
   chanhtamvo52@gmail.com
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0913348973
  • Email:
   subin20092010@gmail.com
 • Trịnh Thị Cẩm Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Điện thoại:
   0783273639
  • Email:
   camlinh70sn@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 05 : 1.837